Design and research

Design and research in Public space is as wide as the subject itself. Every project and design starts with a specific question or objective that asks for a response. The context is the defining factor in this proces. What’s happening in this neighborhood? What are it’s strengths? And what is the role of the user in this?

 

Studio Maatwerk starts with the context in every project. By thorough research and close contact with the users of the space the studio can show a clear image of the shortcomings, excess or needs in an area. Changes in the living environment can often feel drastic and draft a direct response. That’s why Studio Maatwerk feels it’s so important to keep the conversation going and stay in close contact with the users of the public domain.

 

Environmental interventions and concept thinking about the city used to focus on guiding and directing the user. Nowadays it’s more about creating a positive impuls through participation and involvement in public space. Studio Maatwerk thinks this wil create a well-founded connection between human and it’s surroundings. Namely: Being proud of and involved in! This will create a permanent positive impulse in the city and it’s public domain.

 

Studio Maatwerk is a collective which operates since 2008. Working in commission for housing corporations and municipalities. Acting from a fascination in public space and it’s users in all facets. We work from initiation and concept till execution and guidance. Also a key role in our work is co-creation as Maatwerk in dutch stands for taylor made projects as well as working together.

Vormgeving & onderzoek in de openbare ruimte is zo breed als het begrip zelf. Aan elke ontwerp opgave ligt een specifieke vraagstelling ten grondslag die beantwoording zoekt. De context is hierbij bepalend. Wat speelt er in de omgeving? Wat zijn de sterke kanten? En hoe staat de gebruiker centraal in dit alles?

 

Studio Maatwerk begint elk project vanuit de context. Door gedegen veldonderzoek en direct contact met de gebruikers van de ruimte kan er een helder beeld geschetst worden van de tekorten, overdaad of behoefte in een gebied. Veranderingen in de leefomgeving kunnen vaak ingrijpend zijn en roepen direct reactie op. Daarom is het van wezenlijk belang om altijd de dialoog en het contact met de gebruiker van het publieke domein te behouden.

 

Waar in het verleden bij ruimtelijke ingrepen en idee vorming in de stad, voornamelijk gefocust werd op het sturen en begeleiden van de gebruikers, gaat het vandaag de dag meer over een positieve impuls te creëren door middel van participatie en betrokkenheid in de openbare ruimte. Volgens Studio Maatwerk ontstaat hierdoor een meer gefundeerde verbinding tussen de mens en zijn omgeving. Namelijk; het trots zijn op & betrokken zijn bij! Dit geeft een blijvende positieve impuls aan de stad en haar publieke domein.

 

Studio Maatwerk is een collectief dat sinds 2008 o.a. werkzaam is voor verschillende Woningcorporaties en Gemeentes in Nederland. Vanuit een fascinatie voor de publieke ruimte en haar gebruikers in alle facetten, handelt Studio Maatwerk vanaf initiatie en conceptvorming tot aan uitvoering en begeleiding. Vanuit de synergie tussen studio en werkplaats kan Studio Maatwerk direct en met maatwerk kwaliteit leveren in elke ontwerp opgave in de openbare ruimte

 

Studio Maatwerk - info@studiomaatwerk.nl - tel: +31 (0)6 52 427 095 - Eindhoven

 

CLIENTS